Home / Süleyman GÖKSU

Süleyman GÖKSU

avatar

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜNDE NE YAPILIR?

21Eylül 2017 Perşembe Muharrem Ayının 1. Günü. Yani, Hicri Yılbaşı. Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzuruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır. Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. …

Devamı... »

TEKNOLOJİNİN ZARARLARINDAN KORUNMAK

Cep telefonu, televizyon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar hayatın her safhasına girmiştir. Bu cihazların birçok kolaylıkları yanında zararları da vardır. Zararların başında, maneviyatı yani inanç ve ahlâkı bozan film ve oyunlar gelmektedir. Bu cihazları kullanma bağımlılık hâline gelirse çevreden uzaklaşmaya; çocukların derslerine, anne babanın ise ailesine ayırdığı zamanının azalmasına sebep …

Devamı... »

İLK NAZİL OLAN AYETLER VE SURE

Resulü Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hîra Mağarası’nda iken kendisine Cebrâil Aleyhisselam geldi ve Kur’ân-ı Kerim’in ilk ayetlerini (Alâk suresinin ilk beş ayetini) okudu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) eve döndü. Yüreği oynuyordu. Hazret-i Hatice binti Huveylid’in (radıyallâhü anhâ) yanına girdi: “Beni örtünüz, beni örtünüz” dedi. Örttüler. Nihayet heyecanı geçti. …

Devamı... »

DİN KARDEŞİNE GIYABINDA YAPILAN DUA

Ebud-Derda’nın (radıyallâhü anh) damadı Safvan bin Abdullah anlattı: Bir gün kayın validem Ümmüd-Derda’nın (radıyallâhü anhâ) yanına gitmiştim. Ebud-Derda evde yoktu. Bana: “Bu sene hacca gidecek misin?” diye sordu. Ben: “Evet” dedim. “Allâhü Teâlâ’ya bizim için hayırla dua et. Muhakkak ben Peygamber Efendimizden (s.a.v.) şöyle işittim: “Bir kimsenin din kardeşine gıyabında …

Devamı... »

SIRRI SAKLAYAN MURADINA ERER

Hazret-i Ali (kerremallâhü vecheh) buyurdu: “Sırrın senin esirindir. Onu söylediğinde sen onun esiri olursun.” Hazret-i Muaviye (radıyallâhü anh): Sırrımı her kime söylediysem muhakkak uzun pişmanlıklar çekmişimdir. Onu kalbime gömdüğümde hep bana yücelik ve iyilik kazandırmıştır” buyurdu. Hazret-i Muaviye’ye (r.a.): “Sırrını -vezirin ve en büyük müsteşarın- Amr bin As’a da söylemez …

Devamı... »

PEYGAMBERLER KABİRLERİNDE DİRİDİRLER

Peygamberler Aleyhimüsselam vefatlarından sonra ruhları kendilerine iade olunur. Onlar şehitler gibi Hak Teâlâ katında diridirler. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu: “Muhakkak peygamberler kabirlerinde kırk günden fazla bırakılmazlar. Lâkin onlar sura üfürülünceye kadar Hak Teâlâ huzurunda namaz kılarlar.” İmam Beyhakî buyurdu ki: Bu takdirce onlar diğer diriler gibi olurlar, Allâhü Teâlâ’nın onları …

Devamı... »

EN HAYIRLI ŞİFA KUR’AN’DIR

Faydası Kur’ân-ı Kerim’den daha büyük ve şifası daha çok bir kitap semadan indirilmedi. Kur’ân-ı Kerim, hastalıklara deva, kalplere ciladır. Allâme Fahruddin-i Razi merhum “Biz de Kur’ân’dan peyderpey öylesini indiririz ki mü’minler için şifa ve rahmettir…” meâlindeki İsrâ suresinin 82. Ayet-i celilesinin tefsirinde der ki: Kur’ân-ı Kerim’de, fasid (bozuk) itikadlar, kötü …

Devamı... »

MUHARREM AYI

Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu yıl, 21 Eylül Perşembe Günü başlamaktadır. Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızası için iki rekat namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî …

Devamı... »

SÜNNET-İ SENİYYEYE UYMANIN EHEMMİYETİ

Resulullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim sünnetimi muhafaza ederse (devamlı sünnetime uyarsa) Allâhü Teâlâ ona dört haslet ikram eder: İyi kimselerin kalbinde ona karşı muhabbet verir. Kötü kimselerin kalbine onun heybet ve korkusunu koyar. Rızkını genişletir. Dîninde sağlam ve güvenilir olur.” (Rûhu’l-Beyan) Ashâb-ı Kirâm aleyhimü’r-rıdvân, Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) sünnetleri ile amel …

Devamı... »

KUR’AN-I KERİM’İ ÖĞRENİP OKUMAK VE DİNLEMEK

Her Müslümanın namazı cAiz olacak kadar Kur’ân-ı Kerim’den ezberlemesi farz-ı ayındır. Fatiha sûresiyle diğer bir sureyi ezberlemek de vaciptir ve bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur’ân-ı Mübin’in diğer kısımlarını ezberlemek de Müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz dışında yüzünden bakarak okumak, ezber okumaktan efdaldir. Çünkü bu takdirde …

Devamı... »