Home / İslam

İslam

İslam haberleri

BELA VE MUSİBETLER, GÜNAHLARA KEFFARETTİR

Bir kimseye Allâhü Teâlâ’dan bir nimet ulaşınca şükretmeli, kendisini ona ehil görmemeli, bu nimetin sırf Allâh’ın ihsanı olduğunu bilmelidir. Başına bir musibet geldiğinde de ona sabretmeli, Allâhü Teâlâ’nın kaza ve takdirine razı ve teslim olmalıdır. Zira mümin, başına gelen musibet ve belâlar sebebiyle Cenâb-ı Hakk’ın mağfiretine nail olur. Yahudilerden bir …

Devamı... »

EN BÜYÜK CÖMERTLİK: İSAR

Ebu Hafs (radıyallâhü anh) “İsar, din kardeşinin dünya ve ahiret işlerindeki arzularını kendi arzu ve isteklerine tercih etmendir.” buyurmuştur. Her devirde içinde hem cömertlerin, hem de cimrilerin bulunduğu bir topluluk bulunmuştur. Fakat Medine’ye hicret eden kardeşlerine mallarıyla, mülkleriyle ve her türlü varlıklarıyla yardım eden Ensar topluluğu müstesnadır. Çünkü onların tamamı …

Devamı... »

GÜZEL AHLAK NUMUNELERİ

Bir gün Hazret-i Ali’nin oğulları Hz. Hüseyin ile kardeşi Muhammed bin Hanefiyye (r.anhümâ) bir meselede anlaşamayıp darıldılar. Muhammed bin Hanefiyye (r.a.) eve varınca bir kâğıt alıp kardeşi Hüseyin’e (r.a.) şu mektubu yazdı: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Senin şeref ve faziletin, benim ulaşamayacağım kadar büyüktür. Evet, her ikimizin babası da Ali’dir. Bu hususta kimsenin …

Devamı... »

DİN KARDEŞİ ZİYARETİN MÜKÂFATI

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Allah rızası için isteyerek ve özleyerek bir Müslüman kardeşini ziyârete giden kimsenin arkasından bir melek: Sen güzelsin, ziyaretin de güzeldir. Cennet de güzel bir yer olarak senin için hazırlanmıştır’ diye seslenir.” (Tirmizi ve İbn-i Mace) “Bir kimse, Allah için sevdiği din kardeşini ziyarete gitti. Allâhü Teâlâ, …

Devamı... »

KURBAN KESERKEN BESMELEYE DAİR

Kurban “Bismillâhi Allâhü Ekber” diyerek kesilir. Bundan sonra hiçbir şey ile meşgul olmayıp kurbanı hemen boğazlamak şarttır. Besmeleden sonra bıçak bilenirse besmeleyi tekrar etmek lâzımdır. “Bismillâhi Allâhü Ekber” dedikten sonra kurban yerinden kalkıverse yatırılıp keserken tekrar besmele çekilir. Besmeleden sonra elindeki bıçağı bırakıp diğer bir bıçak alsa besmeleyi tekrar etmek …

Devamı... »

KURBANIN BAZI HİKMETLERİ

Eti yenilen hayvanlar, “Bismillâhi Allâhü Ekber.” diyerek kesilirse etinin yenilmesi helâl olur. Boğazından kesmek sûretiyle de necis (pis) olan kanından temizlenmiş olur. Kurban Allâh’ın kullarına ziyafetidir. Kurban kesmek Allah yolunda bir fedakârlıktır, Allâhü Teâlâ’nın verdiği nimetlere bir şükürdür, ayrıca sevap kazanmağa ve Allah’a yakınlığa vesiledir, belâlara karşı da bir siperdir. …

Devamı... »

KURBAN

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde ibadet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvana (deve, manda, sığır, koyun ve keçi) kurban denir. Zarûrî ve aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından sonra nisap miktarı malı olan her Müslüman’a senede bir kere Kurban Bayramı …

Devamı... »

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurban olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, camus (manda) ve devedir. Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban olur. Ancak kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı …

Devamı... »

ZİLHİCCE AYI VE İLK ON GECENİN FAZİLETİ

Kameri ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafat’a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Zilhiccenin ilk on gecesi “leyali-i aşere” yani 10 mübarek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması …

Devamı... »

KURBANIN MÜSTEHABLARI

1-Kurban edilecek hayvanı kurban günlerinden evvel alıp beslemek. 2-Kesileceği yere incitmeden ve hürmet ile götürmek. 3-Kesebiliyorsa kendisi kesmek. 4-Kesemiyorsa ehil bir kimseyi vekil edip kesilirken hazır bulunmak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ciğerparesine buyurdular ki: “Ey Fatıma, kalk ve kurbanının kesilmesine şahit ol. Zira kanından ilk damlası yere düştüğünde, işlediğin her bir …

Devamı... »